Skip to main content
Maritime Forum

EU4Ocean – Together for seas and oceans. The advice of a European youngster.

She is Bela and she’s presenting the EU4Ocean initiative. An ambitious project that helps us all to understand how we can fight for seas and oceans.

bela.jpg

In order to present the EU4Ocean in a easier and more accessible way, but especially for the young people, Mare Nostrum NGO prepared a short video describing all the project components, the main character being Bela, one of the 41 Young founding members of the Youth4Ocean Forum. She joined this initiative, because she considers that: “The alarming effect of the environmental pollution is the reason that made me want to contribute to its protection, making me realise that any involvement, no matter how small, can make a difference.”

Take a look and leave us your impressions in the comment section.

What are YOU doing today for the ocean?

The video is prepared by Mare Nostrum NGO for the EU4Ocean Coalition for Ocean Literacy. Further information on EU4Ocean is available on the website.

***

RO: EU4Ocean – Împreună, pentru mări şi oceane. Îndemnul unui tânăr european.

Ea este Bela şi ne vorbeşte despre iniţiativa EU4Ocean. Un proiect ambiţios, care ne ajută pe toţi să înţelegem cum putem lupta pentru mări şi oceane.

Pentru a prezenta EU4Ocean într-un mod mai ușor și mai accesibil, dar mai ales pentru tineri, ONG Mare Nostrum a pregătit un scurt video care descrie toate componentele proiectului, personajul principal fiind Bela, unul dintre cei 41 de tineri membri fondatori ai Youth4Ocean Forum. S-a alăturat acestei inițiative, deoarece consideră că: „Efectul alarmant al poluării mediului este motivul care m-a făcut să vreau să contribui la protecția acesteia, făcându-mă să realizez că orice implicare, oricât de mică ar fi, poate face diferența.”

Aruncă un ochi şi lasă-ne, în comentarii, impresiile tale.

TU ce faci, astăzi, pentru ocean?

Videoclipul este pregătit de ONG-ul Mare Nostrum pentru Coaliția EU4Ocean. Mai multe informații despre EU4Ocean sunt disponibile pe website